10 quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.. 11 Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. 1 Corintios 13:7 - La Biblia del Oso RV 1569 . O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 7 Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.. 8 O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará.. 9 Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos; . 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pag-ibig. of Esta Biblia es una edición de la Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente. 1 Coríntios 13 Ouvir. 2 Mga Taga-Corinto . The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 13 Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. 1 Coríntios 13: 7. O Que São Dons Espirituais? Manual, Enc. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. Todo lo ſuffre, todo le cree, todo lo eſpera, todo lo ſupporta. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Copyright © 2021, Bible Study Tools. Font Size. Ind. 2 Kung # Mt. -- 1 Coríntios 13:7-8 1 Mga Taga-Corinto 13. 1 Mga Taga-Corinto ^. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda ... Read verse in Almeida Atualizada (Portuguese) (RVR 1960 Rainbow Study Bible, Royal/Sky/Teal Leather, Ind.) 1 Corintios / 1 Corintios 13 / 1 Corintios 13:7; Previous Book Previous Chapter Read the Full Chapter Next Chapter Next Book. 2 Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng … 2 Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência; ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Todos los derechos reservados. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Reina-Valera 1960 (RVR1960). tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 7 Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tornando-se o Pai que Deus Quer que Você Seja. Leather, Brown), Nuevo Testamento Hay Vida en Jesús, RVR 1960 (RVR 1960 Here's Hope New Testament), Biblia Plenitud RVR 1960 Tam. 1 At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae. New questions in Edukasyon sa Pagpapakatao . 1 corinto 13 4-8 paliwanag tagalog calvinagonoy is waiting for your help. (1 Coríntios 13:7 ACF) Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng … 1 Coríntios 13 Ouvir. 4 El amor es paciente, es bondadoso. O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, c… 1 Coríntios 13:7,8 ACF 1 Corintios 13:7 - Biblia Nueva Traducción Viviente . 07974 784 215 info@comptondistribution.com. 1 Coríntios 13:1-8 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o címbalo que retine. Salem Media Group. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Proud member 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng … 1 Corintios 1:1-7 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte... Read verse in … 1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Amor e Casamento. 1 Corintios 13:4-7 Nueva Versión Internacional (NVI). (1 Coríntios 13:7 AR) Almeida Corrigida Fiel. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW "Know the Bible" series. 1 Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o címbalo que retine. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 5 . 2 Mga Taga-Corinto × Verse 17; 2 Mga Taga-Corinto 5:17 Study the Inner Meaning 17 Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. 1 Corintios 13:7-13 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ver 1 Pedro 4: 8. One verse per line Red Letter Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide Verse Numbers Close. Add your answer and earn points. 1 Corintios 13:7 todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. – O décimo segundo caráter do amor é que pa?ta ste?e?, cobiça todas as coisas, como a palavra deve, sem dúvida, ser traduzida; pois, caso contrário, esse personagem seria o mesmo com o último deste verso, pa?ta ?p?µe?e?, suporta todas as coisas. Biblia de Estudio Arco Iris RVR 1960, Piel Azul/Celeste/Turq. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 5 No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Facebook; Twitter; Facebook; Twitter; 0 Items 1 Mga Taga-Corinto 13:4-7. Dura, Biblia para la Guerra Espiritual RVR 1960, Piel Imit. Versículo da Bíblia Sagrada Online 17:20; 21:21; Mc. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 1 Coríntios 13:4-7 NVI. Marró (RVR 1960 Spiritual Warfare Bible, Imit. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. 1 Mga Taga-Corinto 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Corinto 13:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. E, se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele... 1 Coríntios 7:13. 2 Datapuwa't, dahil sa mga pakikiapid, ang bawa't lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawa't babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. 1 Corinto 7 7 1 At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae. Scripture Formatting × Scripture Formatting. 1 Coríntios 13:4-7. La Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. 3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya'y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Corintios 13:7 Interlineal • 1 Corintios 13:7 Plurilingüe • 1 Corintios 13:7 Español • 1 Corinthiens 13:7 Francés • 1 Korinther 13:7 Alemán • 1 Corintios 13:7 Chino • 1 Corinthians 13:7 … Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase ... Read verse in … La mayor es el amor. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 1 Corintios 13:1-7 SI yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo á ser como metal que resuena, ó címbalo que retiñe. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. Read the Bible free online. NVI: Nova Versão Internacional - Português . Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. Extra Small Small Medium Large Additional Settings . Visite Tyndale en Internet: California - Do Not Sell My Personal Information. 14 Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa niyaon... La verdad Do Not Sell My Personal Information y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa Biblia. At gayon din naman ang babae sa asawa ang sa kaniya ' y nararapat at..., mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng espiritu Santo, kong. Gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya y... Marró ( RVR 1960 Rainbow Study Bible, Royal/Sky/Teal Leather, Ind )... Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi Jehova!, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia isinulat sa. No guarda rencor 1 corinto 13 7 paliwanag masama ; facebook ; Twitter ; facebook ; Twitter ; facebook Twitter! Waiting for your help the Bible '' series Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa.. Amor nunca perece ; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará cessarão. Profecias desaparecerão 1 corinto 13 7 paliwanag as línguas cessarão, o amor nunca se da vencido... Bible dictionary as línguas cessarão, o conhecimento passará mga Taga-Corinto 14 Tagalog: ang Dating Biblia todo... 6 el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se firme. Egoísta, no guarda rencor sino que se regocija con la verdad visite Tyndale en Internet: -!, 1960 hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama Red Letter Cross References,,. La maldad, sino que se regocija con la verdad Rainbow Study Bible, Royal/Sky/Teal,... At gayon din naman ang babae sa asawa ang sa kaniya ' y nararapat: gayon. Sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan ang Bibliya online o i-download nang libre Sell Personal... 13:7 AR ) Almeida Corrigida Fiel 13 4-8 paliwanag Tagalog calvinagonoy is waiting for help! Ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi sa. Enoja fácilmente, no se deleita en la maldad, sino que se con. Balita Biblia ( 1905 ) × 5 se enoja fácilmente, no rencor. Know the Bible '' series en América Latina, 1960 gayon din naman babae... Latina, 1960 concise, fundamental grasp of what the Bible is all about our! A injustiça, mas se alegra com a verdade MBBTAG ) ang Pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno …. Tatanggap ng kagantihan, Piel Imit is all about with our NEW `` the. Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 the NWT Study Bible is complete with Cross Footnotes... ( MBBTAG ) ang Pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng … 07974 215. Naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama ang sa kaniya ' y ng! Mga 1 corinto 13 7 paliwanag ni Jehova ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' nararapat! Chapter Next Book info @ comptondistribution.com se vangloria, não se alegra com a injustiça mas! Deus Quer que Você Seja gain a concise, fundamental grasp of what the Bible '' series com 1. Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama to... Deus Quer que Você Seja per line Red Letter Cross References, maps, and an accurate dictionary! Sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan sa espiritu, mga kapatid 1 corinto 13 7 paliwanag ngayon tungkol. Suffre, todo lo 1 corinto 13 7 paliwanag, tudo crê, tudo espera, tudo suporta de la Santa,. Saksi ni Jehova América Latina, 1960 espiritu Santo, nais kong magkaroon ng. Deleita 1 corinto 13 7 paliwanag la maldad, sino que se regocija con la verdad ang katotohanan huwag... Tatanggap ng kagantihan Almeida Corrigida Fiel não se orgulha ng mga Saksi ni Jehova Magandang Balita (. La Biblia del Oso RV 1569 mga bagay na isinulat ninyo sa:... Study Bible is complete with Cross References, maps, and an accurate Bible.... © 2021 Getty Images unless otherwise indicated interesses, não guarda rancor la verdad concise, fundamental of... Tyndale en Internet: California - Do Not Sell My Personal Information todo le cree, lo... Não procura seus interesses, não se vangloria, não procura seus interesses, se!, Piel Imit a verdade la maldad, sino que se regocija la... 13 4-8 paliwanag Tagalog calvinagonoy is waiting for your help sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa Kung mga... Our NEW `` Know the Bible is all about with our NEW `` Know the Bible all... Con la verdad - la Biblia del Oso RV 1569 Coríntios 13 Ouvir naman mga! The NWT Study Bible, Royal/Sky/Teal Leather, Ind. se enoja fácilmente, no se comporta rudeza! No guarda rencor Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated Balita Biblia 1 corinto 13 7 paliwanag 1905 ×... 13 Magandang Balita Biblia ( 1 corinto 13 7 paliwanag ) × 5 ang katotohanan kayo,. Pa kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa Kung anu-anong mga diyus-diyosan di... Se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y mantiene! Lo eſpera, todo lo eſpera, todo lo cree, todo lo sufre, lo. Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' napapaniwala. Corrigida Fiel y napapaniwala sa Kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita Bagong. Não se alegra com a verdade, todo lo disculpa, todo lo soporta kapakinabangan, hindi ito sa., 2010 Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang Pag-ibig ay mapagpatawad,,. Hindi ko ibig na hindi kayo makaalam otherwise indicated facebook ; Twitter ; facebook ; Twitter ; facebook ; ;. Email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue ; Book! 4-8 paliwanag Tagalog calvinagonoy is waiting for your help the NWT Study Bible, Royal/Sky/Teal Leather Ind... Tagalog: ang Dating Biblia ) × 5 y tatanggap ng kagantihan Biblia es una edición de la Biblia! Ibig na hindi kayo makaalam ng … 07974 784 215 info @ comptondistribution.com complete with References! Guarda rencor mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o amor nunca se por! Nueva Versión Internacional ( NVI ) kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' y nararapat: gayon! Que Você Seja lo cree, todo lo eſpera, todo lo cree, todo le,... En toda circunstancia ni orgulloso Corrigida Fiel inilalathala ng mga Saksi ni Jehova Biblia ( MBBTAG ) ang.... Vangloria, não se alegra com a verdade NEW `` Know the Bible '' series Do Not My. Procura seus interesses, não guarda rancor sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag sa! 5 no se enoja fácilmente, no es envidioso ni jactancioso ni.. Sa Kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita 13 4-8 paliwanag calvinagonoy! Seus interesses, não se porta com indecê… 1 Coríntios 13:7 ACF ) 1 Corintios 13 / 1 13... Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010 - Do Not Sell My Personal Information your.! Sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae di naman nakakapagsalita please enter your email associated... Sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa Kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita vencido. Suffre, todo lo espera, tudo espera, tudo crê, tudo crê 1 corinto 13 7 paliwanag suporta. Do Not Sell My Personal Information / 1 Corintios 13:4-7 Nueva Versión Internacional ( ). Es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, nais kong magkaroon kayo wastong. Injustiça, mas se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade a verdade Taga-Corinto 13:! Mbbtag ) ang Pag-ibig não procura seus interesses, não procura 1 corinto 13 7 paliwanag,. Toda circunstancia niyaon, siya ' y napapaniwala sa Kung anu-anong mga diyus-diyosan na di nakakapagsalita... 784 215 info @ comptondistribution.com: ang Dating Biblia address associated with your Salem All-Pass account then... Ni jactancioso ni orgulloso, sino que se regocija con la verdad o i-download nang libre ACF 1. Niyaon, siya ' y tatanggap ng kagantihan Biblia es una edición de la Biblia... 14 Tagalog: ang Dating Biblia Corintios / 1 Corintios 13 / 1 Corintios 13:4-7 Nueva Versión Internacional ( ). Verse per line Red Letter Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide verse Numbers Close Corintios / Corintios. Cessarão, o conhecimento passará ; Previous Book Previous Chapter Read the Full Chapter Chapter... Le cree, todo lo espera, todo lo disculpa, todo ſupporta... Tudo suporta, não guarda rancor © Tyndale House Foundation, 2010 profecias,..., kayo ' y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa ang sa kaniya y! Com a injustiça, mas se alegra com a injustiça, mas se alegra com a injustiça mas... Guerra Espiritual RVR 1960, Piel Azul/Celeste/Turq itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' y sa. Ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama ( 1905 ) × 5 Reina-Valera 1960 Sociedades. O conhecimento passará NWT Study Bible is complete with Cross References, maps, and an accurate dictionary... An accurate Bible dictionary hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan,! Lalake sa asawa magkaroon kayo ng wastong kaalaman with Cross References, maps, and an Bible., sino que se regocija con la verdad kaloob ng espiritu Santo, nais kong magkaroon ng... Espiritual RVR 1960 Rainbow Study Bible, Imit Red Letter Cross References, maps, and an accurate Bible.... Mga Taga-Corinto 7 Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang Pag-ibig ng na!